Τμηματοποίηση επιχειρήσεων και καταμερισμός εργασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Τμηματοποίηση επιχειρήσεων και καταμερισμός εργασίας

Χριστοδουλάκη, Καλλιόπη

Στη συγκεκριμένη μελέτη που αφορά την τμηματοποίηση και τον καταμερισμό εργασίας κάνουμε αρχικά μια προσέγγιση γενική για την επιστήμη του MANAGEMENT (οργάνωσης και διοίκησης). Management έχει οριστεί η διαδικασία του προγραμματισμού (planning), της οργάνωσης (organizing), της διεύθυνσης (directing) και του ελέγχου (controlling) που ασκείται σε μια επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό, προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικά οι στόχοι τους. Μέσα από αυτό γίνεται σαφές ότι η έννοια του management αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αξιοποίηση και την επίτευξη των στόχων.

Thesis
NonPeerReviewed

Οργάνωση και διοίκηση
Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.