Ολοκληρωμένη μελέτη λειτουργίας και οικονομοτεχνική ανάλυση αυτόνομης Φ/Β εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας = Integrated Study of Operation and Financial Analysis of A Stand Alone PV Installation of Electric Power Generation

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ολοκληρωμένη μελέτη λειτουργίας και οικονομοτεχνική ανάλυση αυτόνομης Φ/Β εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας = Integrated Study of Operation and Financial Analysis of A Stand Alone PV Installation of Electric Power Generation

Τευλάκης, Κωνσταντίνος
Μπάτζιος, Διονύσιος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, έχει ως αντικείμενο μελέτης, ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα σε μια κατοικία που βρίσκεται στα Μποζαίτικα στην Πάτρα. Η εργασία αυτή δηλαδη, εστιάζει στη μελέτη μιας κατοικίας στην περιοχή της Πάτρας με σκοπό την ηλεκτρική της κάλυωη από ηλεκτρικά μέσα. Ο υπολογισμός των παραπάνω φορτίων και η διαστασιολόγηση θα γίνει στο χέρι με υπολογισμούς. Το πρώτο μέρος αφορά τηντεχνική μελέτη και ένα μέρος αφορά την οικονομική μελέτη. Στο θεωρητικό μέρος αναφέρονται και επεξηγούνται βασικές έννοιες που αφορούν τα συστήματα που θα μελετήσουμε και έπειτα ακολουθούν τα δύο μελετητικά σκέλη.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.