Παραγωγή βιοντίζελ από τηγανέλαια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Παραγωγή βιοντίζελ από τηγανέλαια

Ντηλιάς, Βασίλειος
Κατσομήτρος, Κωνσταντίνος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε γενικότερα με το θέμα της παραγωγής του Βιοντίζελ. Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση των μεθόδων παραγωγής (αναλύοντας κάθε στάδιο ξεχωριστά), των στοιχείων του Βιοντίζελ αλλά και την αποσαφήνιση των ιδιοτήτων του Ρευστού ως καύσιμο 2ης γενιάς. Με κύριο θέμα την παραγωγή μέσω τηγανελαίων καλούμαστε να αναπτύξουμε την μεταξύ τους διαφορά όσον αφορά τις πρώτες ύλες αλλά και επίσης τους τρόπους αξιοποίησης του Βιοντίζελ σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα στην Ελληνική αγορά αλλά και στην Ευρώπη. Ως εναλλακτικός τρόπος αξιοποίησης-ανακύκλωσης, το τηγανέλαιο (δηλ. το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι) αποκτά ένα ρόλο ζωτικής σημασίας αφού με την αξιοποίηση του συμβάλει με ένα μεγάλο ποσοστό στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και δίνει λύση διότι η χρήση του καλύπτει επίσης κάποιες ανάγκες στην Βιομηχανία των πετρελαιοειδών.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιοκαύσιμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.