Τρόποι επέκτασης Πολυεθνικών επιχειρήσεων: η περίπτωση της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Τρόποι επέκτασης Πολυεθνικών επιχειρήσεων: η περίπτωση της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Καρανίκας, Γεώργιος

Η παρούσα μελέτη διαπραγματεύεται το πάντα επίκαιρο θέμα της διεθνούς παραγωγής. Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός οικονομικών θεωριών προσπαθεί, να αναλύσει και να ερμηνεύσει το φαινόμενο αυτό. Αυτό συμβαίνει, γιατί η διεθνής παραγωγή μπορεί να ερμηνευθεί σε τρία επίπεδα: σε μάκρο-οικονομικό, μέσο-οικονομικό και μίκρο-οικονομικό επίπεδο. Στην αρχή της μελέτης, στην πρώτη ενότητα, παρατίθενται κάποιες από τις σπουδαιότερες οικονομικές θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, όπως η οικονομική θεωρία του Hymer, του Coase, του Vernon, της Penrose, αλλά και η θεωρία της εσωτερικοποίησης και το εκλεκτικό υπόδειγμα του Dunning. Εν συνεχεία, στη δεύτερη ενότητα, θα μελετήσουμε το σπουδαίο θέμα της ανταγωνιστικότητας. Εξετάζουμε το κατά πόσο η επένδυση μιας επιχείρησης στο εξωτερικό, επιδρά θετικά ή αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα, τόσο της ίδιας της επιχείρησης, όσο και της χώρας υποδοχής. Κυρίως όμως θα μας απασχολήσει, το κατά πόσο οι επενδύσεις μιας επιχείρησης στο εξωτερικό επιδρούν στην ανταγωνιστικότητα της χώρας προέλευσης της.

Thesis
NonPeerReviewed

Τσιμέντο - Βιομηχανία και εμπόριο
Εμπορεύματα - Μεταφορές
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.