Χαλκός και κράματα χαλκού = Copper and copper alloys

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Χαλκός και κράματα χαλκού = Copper and copper alloys

Καζαντζίδου, Σωτηρία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών για το χαλκό, την δομή του,τις ιδιότητες και τις εφαρμογές του. Το χημικό στοιχείο Χαλκός (Copper) είναι το πρώτο από τα μέταλλα που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για την κατασκευή σκευών, εργαλείων και όπλων. Το σύμβολό του είναι Cu, έχει κοκκινωπό χρώμα και είναι όλκιμος και ελατός. Πληροφορίες για το μέταλλο αυτό περιλαμβάνει η παρούσα πτυχιακή εργασία και αναλύει διεξοδικά όλες τις χρήσεις του συνδυάζοντας επιπρόσθετα την αναφορά στις κατεργασίες που μπορεί να υποστεί. Συγκεκριμένα η πτυχιακή δομείται από το πρώτο κεφάλαιο στο οποίο δίνεται ο ορισμός και η περιγραφή των μετάλλων. Επιπρόσθετα συμπεριλαμβάνονται η ιστορική αναδρομή των μετάλλων αυτών και έπειτα εστιάζεται στο χαλκό. Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο αποτυπώνεται η χημική σύσταση του χαλκού, η προέλευσή του καθώς και τα κράματά του. Στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί η ανάλυση των ιδιοτήτων του χαλκού και οι χρήσεις αυτών σε πρακτικές εφαρμογές. Οι εφαρμογές του χαλκού παρουσιάζονται στο τέταρτο κεφάλαιο μαζί με τα χαρακτηριστικά αυτών. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των κατεργασιών του χαλκού.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέταλλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.