Σπαστήρες αδρανών υλικών = Crushers aggregates materials

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σπαστήρες αδρανών υλικών = Crushers aggregates materials

Ιορδάνης, Ιωάννης

Το θέμα που θα αναληθεί στην εργασία αυτή είναι οι σπαστήρες αδρανών υλικών. Οι σπαστήρες είναι μηχανήματα θραύσης πετρωμάτων , και χρησιμοποιούνται σε λατομεία. Ένα συγκρότημα λατομείου αποτελείται από διάφορα μηχανήματα τα οποία θα αναφέρω παρακάτω. Το υλικό παραλαμβάνεται από το βουνό μετά από ανατίναξη του πετρώματος , η ανατίναξη γίνεται συνήθως με μηχανήματα θραύσεως ή με δυναμίτη. Στη συνέχεια διαμορφώνονται πατάρια (δρόμοι) ώστε να μπορεί να μεταφερθεί το υλικό με τα μεταφορικά μηχανήματα (εκσκαφείς, φορτηγά αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, φορτηγά τύπου dumber,) προς των τροφοδότη. Αφού το υλικό έχει φορτωθεί στα dumber (τα οποία έχουν συνήθως μεταφορική ικανότητα 30 τόνων) στη συνέχεια εκφορτώνεται στο ειδικό χώρο συλλογής. Παλινδρομικοί τροφοδότες μεταφέρουν το πέτρωμα στον σπαστήρα Α΄ θραύσης , όπου εκεί γίνεται ο διαχωρισμός του χώματος από τους προδιαλογείς από το υγιές πέτρωμα. Το υλικό που διαχωρίζεται χρησιμοποιείται για διαμόρφωση ζώνης ή για κατασκευή επιχωμάτων, ενώ το υπόλοιπο υλικό οδηγείτε στον σπαστήρα όπου ξεκινά η Α΄ Θραύση. Αφού πραγματοποιηθεί η θραύση το υλικό μεταφέρεται με κόσκινα στους μεταδιαλογείς για να γίνει ο δεύτερος διαχωρισμός του πετρώματος ώστε να μεταφερθεί χωρίς προσμίξεις στα υπόλοιπα μηχανήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Λατομεία
Υλικά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.