Υπερπλήρωση κινητήρων πετρελαίου μεγάλου κυβισμού = Supercharged diesel engines with large displacements

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Υπερπλήρωση κινητήρων πετρελαίου μεγάλου κυβισμού = Supercharged diesel engines with large displacements

Πασσιάς, Αριστοτελης

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποτελεί μία πρώτη γνωριμία με το στροβιλο-υπερπληρωτή. Στα πλαίσια της εργασίας , περιγράφονται τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται και γίνεται προσπάθεια κατηγοριοποιήσεώς τους βάσει των χαρακτηριστικών τους. Επίσης, δίνεται έμφαση στην κατασκευή των μεγάλων στροβιλο-υπερπληρωτών που χρησιμοποιούνται σε ναυτικές εφαρμογές υπερπλήρωσης και παρουσιάζονται οι εξελίξεις που αναπτύχθηκαν για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεών τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητήρες
Αυτοκίνητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.