Προένταση κοχλίων = Βolt prestression

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Προένταση κοχλίων = Βolt prestression

Τατσόπουλος, Βασίλειος
Γκουνούσης, Κωνσταντίνος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία Οι κοχλιωτές συνδέσεις παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα των κοχλιωτικών συνδέσεων σε σχέση με τις συγκολλητές ανάλογα με το είδος της σύνδεσης και τον τρόπο καταπόνησης. Το βασικότερο πλεονέκτημα είναι ότι επιτρέπουν εύκολη αποσυναρμολόγηση σε περίπτωση που απαιτείται αλλαγή χρήσης ή καθαίρεση μιας κατασκευής. Υπάρχουν βέβαια και μειονεκτήματα στις κοχλιωτές συνδέσεις όπως το ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία οπών με ακριβείς διαστάσεις στα συνδεόμενα μέλη, κάτι το οποίο απαιτεί υπευθυνότητα, προσοχή αλλά και χρόνο και επιπροσθέτως ότι είναι δύσκολη η εξασφάλιση μονολιθικότητας μεταξύ μελών συνδεόμενων με κοχλίες, κάτι που επιτυγχάνεται με ιδιαίτερη ευκολία στην περίπτωση των συγκολλητών συνδέσεων.Στη συνέχεια της παρακάτω πτυχιακής εργασίας θα γίνει ανάλυση της προέντασης των κοχλιών, συνυπολογίζοντας τη χρήση της κατασκευής και του τρόπου καταπόνησής της (διάτμηση, εφελκυσμό, εναλλασσόμενη φόρτιση κ.τ.λ.) επιπλέον επιλέγεται και ο τύπος των κοχλιωτών συνδέσεων. Σε περιπτώσεις που η κατασκευή υπόκεινται σε εναλλασσόμενες φορτίσεις, οι σχετικές μετακινήσεις στους κόμβους (μεταξύ του κοχλία και των ελασμάτων σύνδεσης) θα πρέπει να περιορίζονται. Η λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα εξασφαλίζεται με τη δημιουργία κόμβων τριβής, όπου με την προένταση των κοχλιών και την ύπαρξη τριβής στη διεπιφάνεια των ελασμάτων, αποφεύγεται η σχετική ολίσθηση των συνδέσεων. Για να είναι αποτελεσματική η δύναμη τριβής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κοχλίες υψηλής αντοχής (συνήθως τύπου 10.9), ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής δύναμη προέντασης.

Thesis
NonPeerReviewed

Μηχανουργική τεχνολογία (χύτευση, καλούπια, πρέσσες, τόρνοι)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.