Σύγκριση κεντρικού συστήματος κλιματισμού με τοπικό σύστημα κλιματισμού = Comparison of a central air conditioning system with a local air conditioning

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σύγκριση κεντρικού συστήματος κλιματισμού με τοπικό σύστημα κλιματισμού = Comparison of a central air conditioning system with a local air conditioning

Θεοδωρίδης, Θωμάς
Ροδουνίσλης, Ελευθέριος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε μια προσπάθεια προσδιορισμού του κόστους αγοράς συντήρησης και κατανάλωσης του συστήματος κλιματισμού σε ένα κτήριο. Πρώτα πρέπει να καθοριστούν οι ιδιότητες της θερμομόνωσης του κτηρίου και βάση αυτού να υπολογιστούν τα θερμικά και ψυκτικά φορτία του κτηρίου. Η σύγκριση θα γίνει μεταξύ των τοπικών συστημάτων κλιματισμού και κεντρικών συστημάτων κλιματισμού. Υπάρχει υπολογιστική μελέτη για θερμικά φόρτια παράρτημα Α και για ψυκτικά στο παράρτημα Β. Πλήρης ανάλυση των συστημάτων με τα εξαρτήματα τους και τους τρόπους λειτουργίας του.

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.