Χρήση και εφαρμογή του φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα (εγκατάσταση, δίκτυα, μεταφορά), καθώς και η εναλλακτική του χρήση στα μέσα μαζικής μεταφοράς = Use and application of natural gas in the household sector (facilities, networks, transportation) and the alternative use of public transport.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Χρήση και εφαρμογή του φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα (εγκατάσταση, δίκτυα, μεταφορά), καθώς και η εναλλακτική του χρήση στα μέσα μαζικής μεταφοράς = Use and application of natural gas in the household sector (facilities, networks, transportation) and the alternative use of public transport.

Γίδαρης, Γεώργιος

Σκοπός της προκείμενης πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση των οικονομικών, περιβαλλοντολογικών και ενεργειακών πλεονεκτημάτων του φυσικού αερίου καθώς και της ασφάλειας που παρέχει η χρήση του κατά την εφαρμογή του στον οικιακό τομέα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε να αντικαταστήσει την χρήση συμβατικών καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον γίνεται αναφορά στις θερμοχημικές ιδιότητες του φυσικού αερίου και στη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα για εγκαταστήσεις οικιακής χρήσης, μέσων μαζικής μεταφοράς, εγκαταστάσεις διανομής και δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου. Η πτυχιακή εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. 1ο Γενικά περί φυσικού αερίου. 2ο Το φυσικό αέριο και η εφαρμογή του στα οχήματα. 3ο Φυσικό αέριο και λεωφορεία αστικής χρήσης. 4ο Το φυσικό αέριο στην οικιακή χρήση.

Thesis
NonPeerReviewed

Καύσιμα
Φυσικό αέριο, αγωγοί του

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.