Βέλτιστες πρακτικές εγκαταστάσεων θέρμανσης = Best Heating solutions

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Βέλτιστες πρακτικές εγκαταστάσεων θέρμανσης = Best Heating solutions

Κοτρώνης, Απόστολος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα γίνει μία γενική παρουσίαση των συστημάτων ηλιοθερμίας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης αλλά και για υποβοήθηση θέρμανσης. Η ηλιοθερμία γενικώς αποτελεί μία διαδικασία η οποία για την χώρα μας πρέπει αναμφισβήτητα να αποτελεί υποχρεωτική εφαρμογή σε όλες τις νέες αλλά και ανακαινιζόμενες κατοικίες. Επίσης θα πρέπει να εφαρμόζεται πλέον με πιο τεχνολογικά εξελιγμένες εγκαταστάσεις από τον γνωστό θερμοσιφωνικό σύστημα. Επίσης θα γίνει μία ανάπτυξη των συστημάτων θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών, ήτοι κυρίως των ενδοδαπέδιων συστημάτων σε διάφορες μορφές και παραλλαγές. Τα εν λόγω θερμαντικά συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών εφαρμόζονται παράλληλα με την χρήση ηλιοθερμίας αλλά και άλλων συστημάτων ΑΠΕ, ώστε να παράγονται τελικά συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ΖΝΧ υψηλού βαθμού απόδοσης και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.