Καυστήρες αερίου: μηχανισμοί, συντήρηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Καυστήρες αερίου: μηχανισμοί, συντήρηση

Θάνος, Βασίλειος

Η μεγάλη αύξηση του κόστους θέρμανσης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα οφείλεται στην υπέρμετρη φορολογία που έχει επιβληθεί στα καύσιμα. Οι ανάγκες οικονομικότερης θέρμανσης σε συνδυασμό με τον σεβασμό προς το περιβάλλον έχουν οδηγήσει πολλούς καταναλωτές στην αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας εκτός του πετρελαίου. Ένα τέτοιο καύσιμο είναι το φυσικό αέριο, που είναι καθαρό και ασφαλές από την φύση του γιατί είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και σε περίπτωση διαφυγής απομακρύνεται άμεσα στην ατμόσφαιρα. Δεν έχει προσμίξεις και θειούχα συστατικά, που συγκαταλέγονται στις κύριες αιτίες περιβαντολογικής ρύπανσης , έχει τους χαμηλότερους ρύπους σε σχέση με τα υπόλοιπα καύσιμα. Ειδικότερα στις κεντρικές θερμάνσεις η εισαγωγή του φυσικού αερίου ήταν πολύ δυναμική. Όταν λέμε κεντρική θέρμανση εννοούμε ένα σύνολο εξαρτημάτων κατάλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους που σκοπό έχει την παραγωγή θερμότητας για την θέρμανση χώρων. Συγκεκριμένα στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται αναφορά σε ένα συγκεκριμένο εξάρτημα της κεντρικής θέρμανσης, τους καυστήρες αερίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Λέβητες
Φυσικό αέριο, αγωγοί του

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.