Κατασκευή καλουπιού για παραγωγή πόμολου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Κατασκευή καλουπιού για παραγωγή πόμολου

Σωσάνογλου, Στυλιανός

Το θέμα της πτυχιακής είναι η κατασκευή καλουπιού για την παραγωγή πόμολου. Το πόμολο που θα παραχθεί από το συγκεκριμένο καλούπι θα προορίζεται για κουφώματα εξωτερικού - εξωτερικού χώρου π.χ. πόρτες, παράθυρα. Το καλούπι τοποθετείται σε μια χυτευτική μηχανή, ιδιοκατασκευής η οποία μπορεί να κατασκευαστεί από οποιαδήποτε μηχανολόγο για τον αυτοματισμό και τις διάφορες λειτουργίας της μηχανής. Η παραπάνω ιδιοκατασκευή μπορεί να λειτουργήσει και με διάφορα καλούπια εκτός από το συγκεκριμένο. Ο τρόπος λειτουργίας της συγκεκριμένη χυτευτικής μηχανής είναι χύτευση βαρύτητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Χάλυβας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.