Σχεδίαση και κατασκευή διαδραστικού πίνακα = Design and construction interactive whiteboard

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σχεδίαση και κατασκευή διαδραστικού πίνακα = Design and construction interactive whiteboard

Διαμαντογιάννης, Γεώργιος
Μέντζιος, Δημήτριος

Στην εργασία θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν εναλλακτικό διαδραστικό πίνακα, με απλά μέσα για να μειώσουμε στο ελάχιστο το κόστος της κατασκευής του. Η συγκεκριμένη κατασκευή προσφέρει την ευκαιρία και τη δυνατότητα, να τη λειτουργήσει κάποιος με ελάχιστη γνώση γύρω από την πληροφορική, να έρθει σε επαφή και να χρησιμοποιήσει ένα νέο τεχνολογικό εργαλείο, χωρίς να αποτελούν εμπόδια, οι εξειδικευμένες τεχνολογικές γνώσεις και η υψηλή αγοραστική του αξία. Για τις ανάγκες της εργασίας μας θεωρήθηκε σκόπιμο η συγγραφή της να διαχωριστεί σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο των διαδραστικών πινάκων, ενώ στο δεύτερο μέρος αναφερόμαστε στην κατασκευή του διαδραστικού πίνακα.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.