Η αιολική ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η αιολική ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας

Μπλούνας, Ευάγγελος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, γίνεται μια περιγραφή της αιολικής ενέργειας ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας στη χώρα μας και ιδιαιτέρως στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος. Επίσης, με αναλυτικό τρόπο παρουσιάζεται η λειτουργία, τα συστατικά μέρη και η συντήρηση μιας Ανεμογεννήτριας Τεχνολογίας Vestas V90-2MW, η οποία είναι εγκατεστημένη στους περισσότερους αιολικούς σταθμούς της περιοχής της Στερεάς Ελλάδος. Συγκεκριμένα, η δομή της εργασίας αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια θεωρητική αναφορά στον άνεμο και την πραγματική ωφέλιμη ισχύ που μπορεί να μας δώσει. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μια σύντομη ανάλυση των αιολικών μηχανών. Αναφέρονται οι επικρατέστεροι τύποι ανεμογεννητριών και γίνεται μια σύντομη περιγραφή μιας συνηθισμένης αιολικής μηχανής οριζοντίου άξονα. Στο τρίτο κεφάλαιο, επιχειρείται η παρουσίαση και καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, μέσω στατιστικών στοιχείων. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται αναλυτική περιγραφή των μερών και της λειτουργίας μιας Ανεμογεννήτριας Τεχνολογίας Vestas V90-2MW. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, περιγράφονται οι κυριότερες φθορές που παρουσιάζονται στα πτερύγια και στο κιβώτιο ταχυτήτων μιας ανεμογεννήτριας τεχνολογίας Vestas V90-2MW.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.