Μορφοποιήσεις πλαστικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μορφοποιήσεις πλαστικών

Μόσχογλου, Παντελής

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τον τίτλο: ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ αναλύει τη μικροδομή των πολυμερών υλικών, τον τρόπο μορφοποίησης τους αλλά και τη χρήση τους σε καθημερινά προϊόντα αλλά και στη βιομηχανία.Παρά το γεγονός ότι τα πολυμερή είναι ιστορικά για την ανθρωπότητα, π.χ. φυσικά ελαστικά, βαμβάκι ,μαλλί κτλ τόσο η θεωρητική προσέγγιση των πολυμερικών δεσμών, όσο και η συνθετική παραγωγή πολυμερών, είναι προϊόντα του αιώνα μας. Η λέξη πολυμερές είναι σύνθετη από το πολύ και το μέρος. Πραγματικά, μπορούμε να ορίσουμε τα πολυμερή ως φυσικές ή τεχνικά παρασκευασμένες ύλες, αποτελούμενες από μόρια μεγάλων διαστάσεων μακρομόρια. Ο ανταγωνισμός των πολυμερών με τα μεταλλικά κυρίως υλικά είναι σκληρός. Τα πολυμερή μορφοποιούνται εύκολα και παρασκευάζονται ποικίλα έτσι ώστε να συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλά πλεονεκτήματα όπως: δυνατότητα δημιουργίας προϊόντων πολύπλοκης γεωμετρίας, διαφάνεια, καλές μηχανικές ιδιότητες και χαμηλό κόστος.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολυμερή
Πλαστικά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.