Ραδιογραφικός έλεγχος συγκολλήσεων = Radiographic test of Welds

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2013 (EL)
Ραδιογραφικός έλεγχος συγκολλήσεων = Radiographic test of Welds

Γκιθώνας, Χαράλαμπος

Σκοπός λοιπόν της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τη σημαντικότητα των συγκολλήσεων στη βιομηχανική παραγωγή, την αναγκαιότητα του ραδιογραφικού ελέγχου των συγκολλήσεων και κατ’ επέκταση να ενημερώσει για τις βλάβες που προκαλεί η έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και πως μπορούμε να προστατευτούμε από τη χρήση αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ραδιενέργεια
Μηχανολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.