Θερμικές κατεργασίες ειδικού χάλυβα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Θερμικές κατεργασίες ειδικού χάλυβα

Γλάρου, Μαρία
Ράπτης, Σπυρίδων

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζεται το μέγεθος των κόκκων και η σκληρότητα συναρτήσει του χρόνου παραμονής των δοκιμίων σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία και της θερμοκρασίας κατεργασίας. Τα δοκίμια που ελέγχθηκαν υποβλήθηκαν σε θερμικές κατεργασίες ανόπτησης και επαναφοράς σε εργαστηριακό φούρνο σε διάφορες θερμοκρασίες και χρόνους. Αφού επανήλθαν τα δοκίμια σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, λειάνθηκαν με λειαντικό τροχό και με λειαντικό δίσκο με πανί. Στη συνέχεια, ελέγχτηκε με την βοήθεια του οπτικού μικροσκοπίου η δομή των κόκκων και το κρυσταλλικό πλέγμα των δοκιμίων. Επίσης, με το σκληρόμετρο τύπου Rockwell C μετρήθηκε η σκληρότητα των δοκιμίων. Μετά το πέρας του πειραματικού μέρους, καταλήξαμε ότι όσο αυξάνει ο χρόνος παραμονής των δοκιμίων στον εργαστηριακό φούρνο κατά την θερμική κατεργασία της ανόπτησης, τόσο αυξάνει και το μέγεθος των κόκκων. Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος των κόκκων, τόσο σκληρότερα γίνονται τα δοκίμια. Ακόμα, η σκληρότητα αυξάνει όσο παρατείνεται και ο χρόνος παραμονής του δοκιμίου στον εργαστηριακό φούρνο, ενώ αντίθετα η σκληρότητα μειώνεται κατά την θερμική κατεργασία της επαναφοράς, κατά την οποία έχουμε μείωση του μαρτενσίτη ανόπτησης και σχηματισμό νέων κρυσταλλικών φάσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Χάλυβας
Υλικά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.