Η καλλιέργεια της μηλιάς στους Πύργους του Ν. Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η καλλιέργεια της μηλιάς στους Πύργους του Ν. Κοζάνης

Ολίδης, Μιχαήλ
Μυστίκογλου, Αναστασία

Η πτυχιακή αυτή που σαν θέμα έχει ‘Η καλλιέργεια της μηλιάς στους Πύργους του Ν. Κοζάνης’ αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρετε οι γεωργόοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, επίσης δίνετε το στίγμα τις γεωγραφικής θέσης της περιοχής της συγκοινωνίες – μεταφορές - υποδομή, της κλιματικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία 5 έτη (1999-2003) και πληροφορίες για την υφιστάμενη κατάσταση καλλιέργειας μέχρι το έτος 2001. Αναφέρονται τέλος και ιστορικά στοιχεία από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και τις τελευταίες συγκρούσεις των κατοίκων τις περιοχής με τους Γερμανούς. Στο δεύτερο κεφαλαίο αναφέρετε η παγκόσμια παραγωγή (1992-2002), η παραγωγή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (1992-2002), η παραγωγή στην Ελλάδα (1980-2000), επίσης γίνεται αναφορά τον σημαντικότερων περιοχών που καλλιεργούν μήλα. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα υποκείμενα που είναι τα κυρίως χρησιμοποιούμενα, και πιο συγκεκριμένα αυτά που χρησιμοποιούνται στην περιοχή των Πύργων και γενικότερα στην Ελλάδα. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται γενική αναφορά στης ποικιλίες που καλλιεργούνται σήμερα ανά τον κόσμο και ειδικότερα στις ποικιλίες που καλλιεργούνται στην περιοχή των Πύργων. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρετε στη ‘επικονίαση – γονιμοποίηση και καρπόδεση’. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στης καλλιεργητικές πρακτικές που ακολουθούνται για την καλλιέργεια των μήλων και ειδικότερα αυτές που ακολουθούν οι παραγωγή της περιοχής. Το έβδομο κεφάλαιο κάνη αναφορά στη φυτοπροστασία της μηλιάς, στους εχθρούς και της ασθένειες που προσβάλουν την μηλιά στην Ελλάδα και αυτές που επηρεάζουν αρνητικά την καλλιέργεια στην περιοχή των Πύργων. Στο κεφάλαιο όγδοο κεφάλαιο αναφέρονται στοιχεία για την ωρίμανση την συγκομιδή και την συντήρηση των μήλων.

Thesis
NonPeerReviewed

Οπωροφόρα δένδρα
Φυτοπροστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.