Η έλλειψη σιδήρου σε υποκείμενα εσπεριδοειδών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η έλλειψη σιδήρου σε υποκείμενα εσπεριδοειδών

Φίλτσος, Ιωάννης

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών είναι η χλώρωση σιδήρου στα ασβεστώδη εδάφη. Αν και ο Fe είναι το τέταρτο πιο άφθονο στοιχείο στην επιφάνεια της γης, η διαλυτότητά του είναι περιορισμένη σε οξειδωτικές συνθήκες. Περίπου το 25-30% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων θεωρούνται ότι είναι ασβεστώδη στον επιφανειακό τους ορίζοντα, ενώ το 40% των εδαφών παγκοσμίως παρουσιάζει έλλειψη Fe. Η οικονομική απώλεια λόγω χλώρωσης Fe στα ασβεστώδη εδάφη θεωρείται σημαντική, αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εξαιτίας της ανώμαλης συχνότητας που συμπίπτει και της διαφορετικής αντίδρασης των καλλιεργειών. Σε σοβαρές περιπτώσεις έλλειψης Fe, η εμπορική παραγωγή και η ποιότητα των προϊόντων εξαρτάται από την εφαρμογή χηλικών μορφών Fe, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δαπανηρές. Στην παρούσα διατριβή καταβλήθηκε προσπάθεια για να γίνει μία παρουσίαση των εσπεριδοειδών και της καλλιέργειας τους στην Ελλάδα, να αναλυθεί το πρόβλημα της χλώρωσης Fe και να προταθούν τα κατάλληλα υποκείμενα για την ουσιαστική και οικονομική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Λιπάσματα
Εσπεριδοειδή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.