Αποτύπωση ζωικής και φυτικής ποικοιλομορφίας στον Εθνικό Δρυμό Βίκου Αώου: μελλοντικοί άξονες και προοπτικές για το Δρυμό σε σχέση με το ανθρωπογενές περιβάλλον.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αποτύπωση ζωικής και φυτικής ποικοιλομορφίας στον Εθνικό Δρυμό Βίκου Αώου: μελλοντικοί άξονες και προοπτικές για το Δρυμό σε σχέση με το ανθρωπογενές περιβάλλον.

Βαζούκης, Άγγελος

Μελετάται η υφιστάμενη κατάσταση των αποθεμάτων πλούτου, τα οποία αφορούν τη χλωρίδα, την πανίδα, τη διάρθρωση των ορυκτών στοιχείων και εν γένει το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου στην περιοχή της Βόρειας Πίνδου. Για τη διενέργεια της έρευνας και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της επιτόπιας καταγραφής και της συλλογής στοιχείων από επίσημες έρευνες και μελέτες, που αφορούν την ευρύτερη περιοχή αλλά και τον πυρήνα του συγκεκριμένου Εθνικού Δρυμού, με παράλληλη σύνδεση των στοιχείων αυτών με στοιχεία από το ανθρωπογενές περιβάλλον με τελικό σκοπό τη διερεύνηση των προκλήσεων και των δυνατοτήτων ενός τόσο ιδιαίτερου και ευαίσθητου περιβαλλοντικού οικοσυστήματος μέσα σε ένα ταχέως και διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό σύστημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικοσυστήματα
Αειφορική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.