Αριθμητική μελέτη της έναρξης της αστάθειας κατά τη δισδιάστατη ροή Νευτωνικού ρευστού γύρω από κύλινδρο = A numerial investigation on thn onset of instability in the two dimensional of a newtonean fluid over a cylinder

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Αριθμητική μελέτη της έναρξης της αστάθειας κατά τη δισδιάστατη ροή Νευτωνικού ρευστού γύρω από κύλινδρο = A numerial investigation on thn onset of instability in the two dimensional of a newtonean fluid over a cylinder

Παναγιώτου, Ξενοφών

Η επιλογή του θέματος της αυτής της εργασίας έγινε για να ελέγξουμε τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα ερευνών για την αρχή της αστάθειας ρευστού γύρω από κύλινδρο. Σύμφωνα με το πείραμα που κάναμε επιδιώξαμε να βρούμε για ποιον ακριβώς αριθμό Reynolds αρχίζει αστάθεια της ροής όπου κάτι τέτοιο δεν διευκρινίζεται ξεκάθαρα στις έρευνες που έχουν γίνει. Το συγκεκριμένο θέμα βασίζεται σε θεμελιώδη θέματα της Μηχανικής των Ρευστών που δεν έχουν δοθεί κατάλληλες απαντήσεις παρ’ όλο που τα θέμα αυτό έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές. Το κέντρο βάρους της εργασίας είναι τα αποτελέσματα για περιοδική ροή όπου ο αριθμός Reynolds είναι από 50-100. Επιπλέον δίδονται οι εξισώσεις που διέπουν το φαινόμενο, το υπολογιστικό πεδίο και οι οριακές συνθήκες. Τέλος, τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι πολύ σημαντικά για την περαιτέρω μελέτη του φαινομένου.

Thesis
NonPeerReviewed

Υπολογιστικά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.