Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Φυσικό αέριο = Νatural gas

Κακούρης, Ιάκωβος

Στη παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται η συνεισφορά του φυσικού αερίου στην διάρθρωση του ενεργειακού μείγματος της Ελλάδας υπό το πρίσμα του σχεδίου 20-20-20. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ειδικούς να αναλύουν την ραγδαία μείωση των αποθεμάτων του αργού πετρελαίου λόγω της αμείωτης αλλά και αλόγιστης κατανάλωσης του, παρά την ιδιαιτέρα μεγάλη αύξηση της τιμής του. Από την άλλη μεριά η εμφάνιση του φυσικού αερίου γίνεται ολοένα και πιο έντονη, και στη βιομηχανία, αλλά και στα νοικοκυριά. Και καθώς εμφανίζονται μελέτες που αποδεικνύουν ότι τα αποθέματα πετρελαίου αλλά και άλλων ενεργειακών πηγών όπως του άνθρακα μειώνονται αισθητά, το φυσικό αέριο ως εναλλακτική πηγή ενέργειας φαίνεται να κερδίζει τα πρώτα του ποσοστά αλλά και την αρχική μάχη των εντυπώσεων. Από τη δεκαετία του 80, η προσοχή της διεθνούς κοινότητας αρχίζει να στρέφεται στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ως φαινομένου μακροπρόθεσμης διαμόρφωσης του παγκοσμίου γίγνεσθαι, με επιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα και εμφανείς πλέον τις περιβαλλοντολογικές συνέπειες.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυσικό αέριο, αγωγοί του

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.