Τεχνικές και μέθοδοι συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων για έρευνα αγοράς. Προετοιμασία μελέτης περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Τεχνικές και μέθοδοι συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων για έρευνα αγοράς. Προετοιμασία μελέτης περίπτωσης

Παπατζικάκης, Ιωάννης

Κύριος σκοπός της εν λόγω εργασίας είναι η παρουσίαση του τρόπου διεξαγωγής μιας έρευνας αγοράς μέσω των σταδίων που ακολουθούνται καθώς και των απαραίτητων τεχνικών και μεθόδων για την συλλογή των πρωτογενών δεδομένων. Σημαντικό σκοπό αποτελεί και η παρουσίαση της εμπλοκής της έρευνας αγοράς στην αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων καθώς και η παρουσίαση του τρόπου προμήθειας μιας τέτοιας έρευνας. Επίσης, στόχο αποτελεί η πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών ζητημάτων της έρευνας αγοράς σε σύγχρονες και πραγματικές επιχειρηματικές συνθήκες αγοράς, με σκοπό την ανάδειξη της εξέχουσας σημασίας της στην λήψη διοικητικών αποφάσεων και στην διαμόρφωση στρατηγικών.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρησιακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.