Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί: ο ρόλος τους και η σχέση τους με την Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί: ο ρόλος τους και η σχέση τους με την Ελλάδα

Λυμναίου, Παρασκευή

Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι μία κατηγορία των Διεθνών Οργανισμών. Απαρτίζονται από ένα σύνολο κρατών που συνενώνονται με νόμιμους νομικούς δεσμούς, όπου ο κάθε οργανισμός έχει τις «δικές του επιδιώξεις» και «τα δικά του όργανα». Οι οργανισμοί δημιουργήθηκαν για να διευθετηθούν οι διεθνής διαφορές, να αναπτυχθεί το διεθνές εμπόριο, να διατηρείται η οικονομική και νομισματική σταθερότητα, τα κράτη μέλη να επεξεργάζονται κοινές λύσεις και να προωθείται έτσι η συνεργασία τους. Η Ελλάδα από την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στους περισσότερους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς. Αυτό έχει αποφέρει πολλά στην ελληνική οικονομία, στο εμπόριο αλλά και στους πολίτες μεμονωμένα. Ο σκοπός της εργασίας είναι να κατανοηθεί η έννοια των Οικονομικών Οργανισμών αλλά και η σημασία αυτών στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνής οικονομική
Διεθνείς οργανισμοί
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.