Εργαστηριακές - πειραματικές μελέτες σχετικά με την αντοχή των γρανιτικών και άλλων πετρωμάτων της Πορτογαλίας στην τριβή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Εργαστηριακές - πειραματικές μελέτες σχετικά με την αντοχή των γρανιτικών και άλλων πετρωμάτων της Πορτογαλίας στην τριβή

Σερδαρίδης, Χρήστος
Παντερμαλή, Αναστασία
Κουκουτσέλος, Λεωνίδας

Η δοκιμή φθοράς λόγω τριβής είναι σημαντική για εφαρμογές όπως η εσωτερική και εξωτερική πλακόστρωση η επένδυση επίπλων και η εξωτερική επίστρωση ειδικά όταν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία (σχολεία, χώροι εργασίας κτλ). Στο τεστ έχουν δοκιμαστεί διάφορα είδη πετρωμάτων όπως είναι οι γρανίτες οι γρανοδιορίτες και οι σχιστόλιθοι, τα οποία είναι τα κύρια εξορυσόμενα πετρώματα της Πορτογαλίας. Επίσης συνθετικά πετρώματα όπως το μωσαϊκό και τα υδραυλικά κεραμικά υλικά. Ο σκοπός αυτής της δοκιμής είναι να γίνει η σύγκριση μεταξύ των πετρωμάτων , φυσικών και τεχνητών. Η δόκιμη πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τριβόμετρο τύπου Amsler-laffon και καρμπορούνδιο για υλικό τριβής. Κάθε πέτρωμα που εξετάζεται συνοδεύεται από πληροφορίες όπως η χημική ανάλυση οι φυσικοχημικές ιδιότητες η τοποθεσία εξόρυξης και η ορυκτολογική του σύσταση, επίσης παρουσιάζονται πίνακες με τα αποτελέσματα , υπολογισμούς της τυπικής απόκλισης, οι συντελεστές μεταβλητότητας και γραφήματα με τις αποκλίσεις των μετρήσεων. Ακόμα, στο τέλος κάθε δοκιμής αναφέρονται σχόλια και παρατηρήσεις για την διαδικασία της δοκιμής την κατάσταση των δειγμάτων μετά το τεστ και οτιδήποτε άλλο θεωρήσαμε χρήσιμο να αναφερθεί Στο τέλος όλων των δοκιμών γίνονται συγκρίσεις μεταξύ των πετρωμάτων και σε σχέση μέταλλα στοιχεία όπως η χημική σύσταση, μέγεθος κόκκων, το πορώδες και άλλα. Χρησιμοποιήθηκαν όσο το δυνατόν περισσότεροι πίνακες και γραφήματα για την ευκολότερη κατανόηση και αναγνωσιμότητα, με τα απαραίτητα σχόλια σε κάθε περίπτωση. Αναφέρονται επίσης γενικά συμπεράσματα από όλη την εργασία και δοκιμές και πιθανή μελλοντική εργασία πάνω στο αντικείμενο της μελέτης. Επίσης συμπεριλαμβάνεται ένας χάρτης της Πορτογαλίας με τα σημεία εξόρυξης και την κατανομή των πετρωμάτων της χώρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Πετρώματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.