Υβριδικά αυτοκίνητα: μελλοντικές καινοτομίες στη μεταφορά = Hybrid cars - future innovations in tranportation

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Υβριδικά αυτοκίνητα: μελλοντικές καινοτομίες στη μεταφορά = Hybrid cars - future innovations in tranportation

Παντελίδης, Μιλτιάδης

Τα σύγχρονα συμβατικά οχήματα βασίζονται στην καύση υδρογονανθράκων για την παραγωγή της απαραίτητης για την προώθηση ενέργειας. Καύση είναι η αντίδραση ανάμεσα στο καύσιμο και το οξυγόνο που απελευθερώνει θερμότητα και τα προϊόντα της καύσης. Η θερμότητα μετατρέπεται σε μηχανική ενέργεια μέσω της μηχανής ενώ τα προϊόντα απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα. Υδρογονάνθρακας είναι μια χημική ένωση με μόρια που αποτελούνται από άτομα άνθρακα και υδρογόνου. Ιδανικά, τα προϊόντα μιας καύσης είναι νερό και διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που δεν βλάπτουν το περιβάλλον. Στην πράξη, όμως, η καύση των υδρογονανθράκων στις Μ.Ε.Κ. δεν είναι ποτέ ιδανική. Έτσι, εκτός από διοξείδιο του άνθρακα και νερό, τα προϊόντα μιας τέτοιας καύσης περιλαμβάνουν ποσότητες οξειδίων του αζώτου (NOx), μονοξειδίων του άνθρακα (CO) και άκαυστων υδρογονανθράκων (HC). Όλα τα παραπάνω είναι τοξικά για τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα, τα οξείδια του αζώτου εμφανίζονται λόγω κυρίως των υψηλών θερμοκρασιών και της πίεσης που υπάρχουν στο εσωτερικό των μηχανών. Το πιο συνηθισμένο οξείδιο που παράγεται είναι το νιτρικό οξύ (ΝΟ), ενώ σε μικρότερες ποσότητες παράγεται και διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2).

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταφορές - Τεχνολογικές καινοτομίες
Αυτοκίνητα - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.