Βιομηχανική παραγωγή και μάνατζμεντ = Industrial production and management

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Βιομηχανική παραγωγή και μάνατζμεντ = Industrial production and management

Βασιλειάδης, Αναστάσιος
Γαλατσίδας, Άγγελος

Η σημερινή βιομηχανική επιχείρηση χαρακτηρίζεται συνεχώς από την αυξανόμενη πολυπλοκότητα, οι δε παράμετροι που την επηρεάζουν, άλλοτε εξωγενείς και άλλοτε ενδογενείς, παρατηρούμε ότι αλλάζουν συνεχώς. Δημιουργείται όμως ένα σοβαρό πρόβλημα στην πληθώρα και πολυπλοκότητα των δεδομένων, διότι υπάρχει αδυναμία να συντονιστούν όλες οι λειτουργίες ώστε να μπορέσουμε να στοχεύσουμε, να ενεργήσουμε, να ελέγξουμε και να μπορούμε να είμαστε σε θέση να επιφέρουμε διορθωτικές ενέργειες για να είμαστε συνεχώς ευέλικτοι και να υπάρχει πλήρης έλεγχος των ενεργειών μας. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί η απαραίτητη ευέλικτη υποδομή που θα μας επιτρέψει να προσαρμοζόμαστε στα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα και να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις εκάστοτε απαιτήσεις κάθε φορά και καλύτερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία - Διοίκηση και οργάνωση
Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.