Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών σε συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων = Business process Re-Engineering in car repair workshop

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών σε συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων = Business process Re-Engineering in car repair workshop

Αυλωνίτης, Κωνσταντίνος
Μεταξάς, Αλέξανδρος

Στην παρούσα εργασία αναλύεται η μεθοδολογία του προγράμματος Ανασχεδιασμού (μετά από ενδελεχή βιβλιογραφική επισκόπηση), περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και τον προσδιορισμό των σημαντικότερων διεργασιών του Συνεργείου που χρειάζονται αναδιοργάνωση, με σύγχρονες πρακτικές έρευνας και χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής, για επεξεργασία και ανάλυση των πληροφοριών της απαιτούμενης πρωτογενούς αλλά και δευτερογενούς έρευνας. Η εφαρμογή (βήμα προς βήμα) του Ανασχεδιασμού ολοκληρώνεται με την συνεκτίμηση της παρουσίασης των ευρημάτων της έρευνας, η οποία δίνει ξεκάθαρα, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για τον Ανασχεδιασμό των κρίσιμων διαδικασιών. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας ολοκληρώνεται με την παράθεση των στοιχείων επίτευξη των ερευνητικών στόχων, καθώς και τις προοπτικές για ενδεχόμενη μελλοντική έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοκίνητα
Επιχειρηματικός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.