Υπερκράματα

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2012 (EL)
Υπερκράματα

Λαουδέρκης, Δημήτριος
Ράπης, Κωνσταντίνος

Το αντικείμενο που πραγματεύεται η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι οι συγκολλήσεις και οι μη καταστρεπτικοί ελέγχους στο πρώτο κεφάλαιο και ο αναλυτικός τρόπος των μεθόδων του μη καταστρεπτικού ελέγχου στο δεύτερο κεφάλαιο. Αναλύονται οι 6 κύριες μέθοδοι ελέγχου οι οποίες είναι : α)Οπτικός Έλεγχος, β)Έλεγχος συγκολλήσεων με διεισδυτικά υγρά γ)Μέθοδοι βασισμένες στην ακτινοβολία δ)Μέθοδοι μαγνητοσκοπίας, ε)Μέθοδοι βασισμένες στους υπέρηχους, στ)Μέθοδοι βασισμένες στα ρεύματα του Eddy ή αλλιώς δινορρεύματα Η εργασία κλείνει με την παρουσίαση των υλικών – εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε κάθε μέθοδο και διαπιστώνεται η βέλτιστη μέθοδος για κάθε περίπτωση ελέγχου. Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση του θέματος ελέγχεται με τα πραγματικά στοιχεία που απαιτούνται μία δεξαμενή προπανίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταλλουργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_sa*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.