Νομισματική και εισοδηματική πολιτική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Νομισματική και εισοδηματική πολιτική

Λεβισιάνου, Αθηνά

Η άσκηση της νομισματικής πολιτικής βασίζεται αρχικά σε μια βασική επιλογή μεταξύ των δυο γνωστών θεωρητικών κατασκευών της κεϋνσιανής νομισματικής πολιτικής και της μονεταριστικής. Μαζί με την επιλογή αυτή συνδέεται και ο καθορισμός της αποφασιστικής μεταβλητής, η οποία φροντίζει για την μεταφορά των νομισματικών επιδράσεων στον πραγματικό τομέα της οικονομίας. Για τους κεϋνσιανούς αυτή είναι ο τόκος ενώ για τους μονεταριστές είναι η συνολική ποσότητα του χρήματος. Τα μέσα νομισματική και πιστωτικής πολιτικής διακρίνονται σε ποσοτικά και ποιοτικά ή μέσα άμεσου και έμμέσου έλεγχου. Στα ποσοτικά ανήκουν κυρίως : η πολιτική των υποχρεωτικών διαθεσίμων, η πολιτική της ανοιχτής αγοράς καθώς και η πολιτική του προεξοφλητικού τόκου. Στα ποσοτικά περιλαμβάνονται όλα εκείνα που στοχεύουν τόσο στον έλεγχο του ύψους, όσο ειδικότερα της κατανομής πιστώσεων στις διάφορες χρήσεις. Κατά την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής μεγάλη σημαία έχει ο υπολογισμός των χρονικών υστερήσεων οι φορείς θα πρέπει να επιλέξουν τους σωστούς νομισματικούς δείκτες, καθώς και τους συγκεκριμένους ενδιάμέσους στόχους. Αντίστοιχα η εισοδηματική πολιτική διέπεται από τις έξεις στρατηγικές: Σύνδεση των μισθών και ημερομισθίων με την παραγωγικότητα, πολιτική μισθών ουδέτερη ως προς το επίπεδο κόστους των προϊόντων, βελτιωμένη παραλλαγή μιας ουδέτερης πολιτικής μισθών ως προς το επίπεδο κόστους των προϊόντων και επεκτατική πολιτική μισθών και ημερομισθίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Νομισματική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.