Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Στεγαστικά δάνεια

Γκαντσίδου, Ελένη

Στην εργασία αυτή γίνεται παρουσίαση του τραπεζικού προϊόντος των Στεγαστικών Δανείων. Γίνεται αναφορά της στεγαστικής πίστης, στους φορείς της, στην επέκταση της και στον τρόπο άντλησης κεφαλαίων για στεγαστικά δάνεια. Γίνεται αναφορά στα είδη των στεγαστικών δανείων και στην διαδικασία που ακολουθείτε συνήθως για την χορήγηση τους. Αναφέρεται τι ισχύει για τα στεγαστικά δάνεια σε ένα μικρό δείγμα έξι επιλεγμένων τραπεζών. Παρουσιάζεται ο εθελοντικός κώδικας συμπεριφοράς των τραπεζών προς τους ενδιαφερόμενους πελάτες. Γίνεται αναφορά στα επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν με τη βοήθεια των υπαλλήλων ενός μικρού δείγματος καταστημάτων τραπεζών.

Thesis
NonPeerReviewed

Στεγαστικά δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.