Μορφές χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ε.Ε.: η περίπτωση του Leasing = Financial tools fow SME'S in E.U.: the case of leasing

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Μορφές χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ε.Ε.: η περίπτωση του Leasing = Financial tools fow SME'S in E.U.: the case of leasing

Κοντογεώργη, Μαρία

Η λειτουργία και η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθιστά απαραίτητη την άντληση κεφαλαίων από διάφορες πηγές. Εσωτερικές ήεξωτερικές. Τα τελευταία χρόνια μια μορφή χρηματοδότησης, η χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing), γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη όχι μόνο στην Ευρώπη γενικότερα αλλά και στην Ελληνική αγορά. Το Leasing παρέχει υπηρεσίες χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την απόκτηση μακροχρόνιας χρήσης περιουσιακών στοιχείων χωρίς να αυξάνεται η κεφαλαιακή βάση. Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής επιχειρείται η παρουσίαση του θεσμού αυτού και η προσπάθεια να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα των πλεονεκτημάτων του. Σκοπός μας είναι μέσα από την καταγραφή της ήδη υφιστάμενης κατάστασης την πλήρη ενημέρωση όποιου ενδεχομένου μισθωτή θελήσει να χρηματοδοτηθεί μέσω της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing ).

Thesis
NonPeerReviewed

Factoring
Leasing
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.