Επιχειρηματικές στρατηγικές διάσωσης-αναστροφής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Επιχειρηματικές στρατηγικές διάσωσης-αναστροφής

Δήμου, Σταυρούλα
Μπεκιαρίδου, Αναστασία

Πολλές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της ζωής τους αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως μειώσεις στις πωλήσεις, τα κέρδη ή το μερίδιο αγοράς και προσπαθούν να τα ξεπεράσουν. Τελευταία, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός παγκοσμίως και το υψηλό κόστος κεφαλαίου έχουν δημιουργήσει συνθήκες που κάνουν τις στρατηγικές ανόρθωσης περισσότερο αναγκαίες από ποτέ. Οι επιχειρήσεις τις εφαρμόζουν όχι μόνο για να αντιμετωπίσουν ήδη υπάρχοντα προβλήματα, δηλαδή αντιδραστικά (reactive), αλλά και προληπτικά (proactive) για να προλάβουν πιθανές μελλοντικές αρνητικές καταστάσεις. Πρόσφατα στη λίστα των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους προβλήματα περιλαμβάνονται ονόματα όπως Continental Bank, Bank of America, Atari, Control Data. Άλλες εταιρίες όπως η Chrysler και η IBM, μέσα από εφαρμογή στρατηγικών ανόρθωσης κατάφεραν να αναστρέψουν τις αρνητικές τάσεις. Τέλος, κάποιες επιχειρήσεις, απέτυχαν στην προσπάθεια ανόρθωσής τους και είτε εξαγοράστηκαν, είτε συγχωνεύτηκαν, είτε ρευστοποιήθηκαν. Παραδείγματα επιχειρήσεων που πρόσφατα εφάρμοσαν στρατηγικές ανόρθωσης αποτελούν ακόμη η Apple, η Philips, η Corvete. Η τελευταία ήδη δεν υπάρχει. Η στρατηγική ανόρθωσης αποτελεί την πρώτη από τις τέσσερις στρατηγικές διάσωσης. Μια επιχείρηση έχει ανάγκη εφαρμογής στρατηγικών ανόρθωσης όταν η απόδοσή της βρίσκεται για μεγάλοι χρονικό διάστημα κάτω από ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο, δηλαδή τα κέρδη που πραγματοποιεί δεν καλύπτουν το κόστος κεφαλαίου της. Υπάρχουν 4 χαρακτηριστικά στοιχεία που διακρίνουν τη στρατηγική ανόρθωσης από τις λοιπές επιχειρησιακές στρατηγικές: οι περιορισμένοι πόροι, το κακό ηθικό των εργαζομένων, οι επιφυλακτικές ομάδες ενδιαφερομένων (stakeholders) και ο περιορισμένος χρόνος.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικές συμμαχίες (Επιχειρήσεις)
Επιχειρηματικές αποφάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.