Έλεγχος συγκολλήσεων – ειδικός έλεγχος με μαγνητικό γιοκ σε δεξαμενή – θραύση και κόπωση = Examination of tank welds with the method of magnetic yoke and destructive tensile and fatigue tests

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2012 (EL)
Έλεγχος συγκολλήσεων – ειδικός έλεγχος με μαγνητικό γιοκ σε δεξαμενή – θραύση και κόπωση = Examination of tank welds with the method of magnetic yoke and destructive tensile and fatigue tests

Σταματέλλης, Κωνσταντίνος

Το αντικείμενο που πραγματεύεται η παρούσα πτυχιακή εργασία καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών μου. Οι μη – καταστροφικοί μέθοδοι ελέγχου των συγκολλήσεων, είναι ένα αντικείμενο που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις κατασκευές. Ο έλεγχος των συγκολλήσεων λαμβάνει χώρα σε κατασκευές ή επισκευές και όταν αυτό γίνεται, πραγματοποιείται από εξειδικευμένα άτομα. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μία προσπάθεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μέσω κάποιων σεμιναρίων να παρέχεται πιστοποίηση σε άτομα που θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο.Πρέπει να τονιστεί πως όσο καλή και να είναι η ποιότητα μιας συγκόλλησης, ο έλεγχος είναι απαραίτητος.

Thesis
NonPeerReviewed

Κατασκευές - Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.