Ασφαλιστικές εταιρίες και δημόσιες σχέσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ασφαλιστικές εταιρίες και δημόσιες σχέσεις

Πολυμέρου, Ειρήνη

Περιγράφεται η ιστορική εξέλιξη των ασφαλίσεων, αναφέρονται οι διακρίσεις τους και οι επωνυμίες όλων των ασφαλιστικών εταιριών της περιόδου 1836-1928. Γίνεται αναφορά στα είδη των ασφαλίσεων, ζωής, προσώπων, περιουσίας, θαλάσσιων κινδύνων, αέρος, μεταφορών και ευθύνης. Επίσης, περιγράφεται η ανάγκη αυτών, το υποκείμενο τους, ποιους αφορούν, σε ποιους απευθύνονται καθώς επίσης τα μέσα και οι τρόποι με τους οποίους γίνονται οι Δημόσιες Σχέσεις, η οργάνωση και ο προγραμματισμός τους, η μορφή τους, η ηλεκτρονική μορφή, η ιστορία τους, τα μέσα και οι εφαρμογές της μορφής αυτής. Τέλος, παρουσιάζεται η δράση δύο ασφαλιστικών εταιριών, αυτή της Εγνατίας Ασφαλιστικής και της INTERAMERICAN και φωτογραφικό υλικό σε σχέση με την Εγνατία Ασφαλιστική.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Ασφαλιστικές εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.