Ανάλυση, συντήρηση και βελτιστοποίηση 2-χρονου βραδυστροφου κινητήρα για ναυτιλιακή χρήση = Analysis, maintenance and optimization of a multi 2-stroke engine for shipping use

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2012 (EL)
Ανάλυση, συντήρηση και βελτιστοποίηση 2-χρονου βραδυστροφου κινητήρα για ναυτιλιακή χρήση = Analysis, maintenance and optimization of a multi 2-stroke engine for shipping use

Ηλιόπουλος, Σταύρος
Χατζηλιάς, Νικόλαος

Οι μηχανές εσωτερικής καύσεως κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους, το είδος του καυσίμου, τον τρόπο ψύξης, την διάταξη των κυλίνδρων και τον αριθμό των στροφών τους. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της μηχανής που διαλέξαμε για να παρουσιάσουμε στην παρούσα πτυχιακή εργασία είναι: μηχανή για ναυτικές εφαρμογές, βραδύστροφη, δίχρονη Η ανάπτυξη όμως των μηχανών τις τελευταίες δεκαετίες είναι ταχύτατη και σε αυτό συνετέλεσε η διαρκής βελτιστοποίηση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην λειτουργία των κινητήρων, σε σχέση με τις των παραγόμενων ρύπων ή με την ειδική κατανάλωση του καυσίμου. Επειδή όμως οι βελτιστοποιήσεις επιρεάζονται απο σημαντικούς περιορισμούς που τίθενται, όπως, η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή λειτουργίας, γι΄αυτό το λόγο αναλύονται κάποιες προκυπτόμενες λύσεις

Thesis
NonPeerReviewed

Πλοία
Κινητήρες
Καύσιμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.