Τεχνικές ελέγχου ποιότητας online υπηρεσιών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Τεχνικές ελέγχου ποιότητας online υπηρεσιών

Κολοβός, Ιωάννης

Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με τους τρόπους και τις τεχνικές τους οποίους μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα μια Online υπηρεσία. Ο στόχος μας είναι να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε σε βάθος τα αίτια και τις αφορμές που οδηγούν σε προβλήματα σε μια υπηρεσία. Ξεκινώντας λοιπόν αναλύουμε την αρχιτεκτονική και τον τρόπος ροής των υπηρεσιών, αλλά και τα βασικά μέρη ενός μηχανισμού παροχής υπηρεσίας, τις βασικές τεχνολογίες όπως SOAP, WSDL, την οικογένεια XML αλλά και τα δημόσια μητρώα UDDI, τα οφέλη, τον τρόπο ασφάλειας και τις κατηγορίες. Όλα αυτά θα έχουν σαν αποτέλεσμα να κατανοήσουμε ευκολότερα στην πορεία τον τρόπο που δουλεύουν οι μηχανισμοί και οι αρχιτεκτονικές. Έπειτα αναφερθήκαμε στην ποιότητα υπηρεσίας (QOS) αλλά και την κλάση της υπηρεσίας (COS). Είδαμε τις αρχιτεκτονικές αλλά και τα μοντέλα διαχείρισης του μηχανισμού κυκλοφορίας (traffic Engineering). Με ποιους τρόποι μπορούμε να μετρήσουμε την ποιότητας υπηρεσίας αλλά και πια μπορεί να είναι τα πεδία εφαρμογής , όπως και τις απαιτήσεις που χρειάζεται .Τις πολιτικές που μπορούν να υλοποιηθούν και να εφαρμοστούν με χρήση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων και την διαχείριση τους με το Policy Management.Τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η ποιότητας υπηρεσίας. Στην πορεία αναφερθήκαμε και αναλύσαμε το SLA (Service Level Agrimeent), και πια μπορεί να είναι τα οφέλη στον τελικό χρήστη αλλά και τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα για έναν Services Provider (SP). Ποιες κατηγορίες υπάρχουν και πώς αυτά αλληλοσυνδέονται με το QOS. Τέλος αναφερθήκαμε αναλυτικά στις 2 αρχιτεκτονικές και μοντέλα που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παροχή υπηρεσιών και τις αναλύσαμε. Αυτές είναι η Ολοκληρωμένες υπηρεσίες RSVP/Integrated services και οι ∆ιαφοροποιηµένες υπηρεσίες DIFFSERV (Differentiated services) Τις διαφορές που υπάρχουν μετάξι τους τα προτόκωλλα και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί η κα8εμια αλλά και πια είναι τα μέρη όπου μπορούμε να ελέγχουμε την υπηρεσία, είτε σαν χρήστης αλλά και σαν παροχέας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιότητα υπηρεσιών
Πληροφορική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)