Τεχνικές ελέγχου ποιότητας online υπηρεσιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Τεχνικές ελέγχου ποιότητας online υπηρεσιών

Κολοβός, Ιωάννης

Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με τους τρόπους και τις τεχνικές τους οποίους μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα μια Online υπηρεσία. Ο στόχος μας είναι να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε σε βάθος τα αίτια και τις αφορμές που οδηγούν σε προβλήματα σε μια υπηρεσία. Ξεκινώντας λοιπόν αναλύουμε την αρχιτεκτονική και τον τρόπος ροής των υπηρεσιών, αλλά και τα βασικά μέρη ενός μηχανισμού παροχής υπηρεσίας, τις βασικές τεχνολογίες όπως SOAP, WSDL, την οικογένεια XML αλλά και τα δημόσια μητρώα UDDI, τα οφέλη, τον τρόπο ασφάλειας και τις κατηγορίες. Όλα αυτά θα έχουν σαν αποτέλεσμα να κατανοήσουμε ευκολότερα στην πορεία τον τρόπο που δουλεύουν οι μηχανισμοί και οι αρχιτεκτονικές. Έπειτα αναφερθήκαμε στην ποιότητα υπηρεσίας (QOS) αλλά και την κλάση της υπηρεσίας (COS). Είδαμε τις αρχιτεκτονικές αλλά και τα μοντέλα διαχείρισης του μηχανισμού κυκλοφορίας (traffic Engineering). Με ποιους τρόποι μπορούμε να μετρήσουμε την ποιότητας υπηρεσίας αλλά και πια μπορεί να είναι τα πεδία εφαρμογής , όπως και τις απαιτήσεις που χρειάζεται .Τις πολιτικές που μπορούν να υλοποιηθούν και να εφαρμοστούν με χρήση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων και την διαχείριση τους με το Policy Management.Τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η ποιότητας υπηρεσίας. Στην πορεία αναφερθήκαμε και αναλύσαμε το SLA (Service Level Agrimeent), και πια μπορεί να είναι τα οφέλη στον τελικό χρήστη αλλά και τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα για έναν Services Provider (SP). Ποιες κατηγορίες υπάρχουν και πώς αυτά αλληλοσυνδέονται με το QOS. Τέλος αναφερθήκαμε αναλυτικά στις 2 αρχιτεκτονικές και μοντέλα που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παροχή υπηρεσιών και τις αναλύσαμε. Αυτές είναι η Ολοκληρωμένες υπηρεσίες RSVP/Integrated services και οι ∆ιαφοροποιηµένες υπηρεσίες DIFFSERV (Differentiated services) Τις διαφορές που υπάρχουν μετάξι τους τα προτόκωλλα και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί η κα8εμια αλλά και πια είναι τα μέρη όπου μπορούμε να ελέγχουμε την υπηρεσία, είτε σαν χρήστης αλλά και σαν παροχέας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιότητα υπηρεσιών
Πληροφορική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.