Παραλληλισμός των απαιτήσεων των κριτηρίων του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας (EFQM MODEL) με θέματα που αναφέρονται σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και σε διαχείριση σχέσεων με τον πελάτη

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2006 (EL)
Παραλληλισμός των απαιτήσεων των κριτηρίων του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας (EFQM MODEL) με θέματα που αναφέρονται σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και σε διαχείριση σχέσεων με τον πελάτη

Παπαναγιώτου, Νικολέττα

Στην παρούσα μελέτη, αφού πρώτα αποτυπωθούν κάποιες βασικές έννοιες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, θα περιγραφεί το μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας και η σχέση του με τις έννοιες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες. Στα πλαίσια της σύνδεσή τους με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας θα πραγματοποιηθεί εκτενής συσχέτιση με το μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας, καταδεικνύοντας τις 9 προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί ένας οργανισμός, αλλά και τα αποτελέσματα που θα πρέπει να πετυχαίνει σε σχέση με τους υπαλλήλους και τους πελάτες του. Σκοπός της παρούσης μελέτης θα αποτελέσει η κατάδειξη της σημασίας αποτελεσματικής διαχείρισης του «πελάτη» στη διττή του έννοια, είτε πρόκειται για τον εξωτερικό (external), είτε για τον εσωτερικό (internal) πελάτη της επιχείρησης. Συμπερασματικά θα λέγαμε πως μία επιχείρηση, αν θέλει να είναι ανταγωνιστική, καλείται να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που να στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων και των πελατών της.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Ολική ποιότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.