Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μηχανήματα punching

Κασιμάτης, Μαρίνος

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τα μηχανήματα Punching και με τις κατεργασίες τις οποίες διεκπεραιώνουν τα μηχανήματα αυτά. Επιχειρείτε μια περιγραφή της τεχνικής λειτουργίας των μηχανών και μια αποτύπωση της μηχανικής τους λειτουργίας καθώς και η συμβολή της εξέλιξης του αριθμητικού ελέγχου σε αυτή. Γίνεται μια ενδελεχής παρουσίαση των κοπτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τις μηχανές punching, σε επίπεδο τεχνικής διαχείρισης, επιλογής και γεωμετρίας, όπως επίσης και ενός μηχανήματος συγκεκριμένου τύπου (RAINER2000) με την πλήρη εκπόνηση κάποιων σχεδίων στο μηχάνημα αυτό, μέσω προγράμματος CAD/CAM. Καταλήγοντας επιχειρείτε μια οργανωτική περιγραφή για βέλτιστη παραγωγή, με μια αποδοτική εκμετάλλευση και διαχείριση των νέων τεχνολογιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργαλειομηχανές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.