Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Προστασία υπολογιστών

Νικολετόπουλος, Χρήστος

Η πτυχιακή μου που έχει ως θέμα τη προστασία υπολογιστών έχει ως σκοπό να αναδείξει τις σημαντικότερες απειλές στο χώρο των υπολογιστών και να προτείνει προτάσεις προστασίας ενάντια σε κακόβουλα λογισμικά, ηλεκτρονικές επιθέσεις και υποκλοπές προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι απειλές των ιών, των spams ,των spyware και adware , των dialers, του phishing και εξετάζονται η χρήση των cookies και του firewall. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από το δια-δίκτυο , για να επιτευχθεί έτσι η όσο το δυνατόν πληρέστερη και πιο ενημερωμέ-νη αντιμετώπιση σε θέματα ασφαλείας και προστασίας. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η πτυχιακή είναι ότι δεν υπάρχει απόλυτη προστασία ,επειδή οι κατασκευαστές παράνομου λογισμικού διαρκώς δημιουργούν καινούργιες απειλές και εφευρίσκουν τρόπους για να διαπεράσουν και τα πιο δύσκολα συστήματα ασφαλείας. Για αυτό κρίνεται επιτακτική η διαρκής ενημέρωση του χρήστη σε θέμα-τα προστασίας και θα πρέπει να χρησιμοποιεί προγράμματα ,τα οποία θα αναβαθμίζει διαρκώς. Λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ο χρήστης θα μειώσει πολύ τους κινδύνους και τις απειλές που μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή.

Thesis
NonPeerReviewed

Προστασία ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.