Η τηλεφωνία μέσω της χρήσης του διαδικτύου, γνωστή και ως τεχνολογία VoIP(Voice over IP), στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον = Telephony via internet, also called VoIP (voice over ip) technology in a modern enterprise environment

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η τηλεφωνία μέσω της χρήσης του διαδικτύου, γνωστή και ως τεχνολογία VoIP(Voice over IP), στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον = Telephony via internet, also called VoIP (voice over ip) technology in a modern enterprise environment

Βιολέτης, Άγγελος

Η τηλεφωνία μέσω Internet, γνωστή και ως τεχνολογία VoIP (Voice over IP) αναπτύσσεται ραγδαία και έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στη τηλεφωνία. Βασικά συστατικά μέρη μίας υλοποίησης VoIP είναι συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία αναλαμβάνουν τον ρόλο της πληροφόρησης των δύο μερών που πρόκειται να επικοινωνήσουν αλλά και κάθε ενδιάμεσου (gateway, φορέα VoIP κ.ά.) για το είδος του περιεχομένου που θα διακινηθεί (φωνή, video), τον τρόπο έναρξης και τερματισμού της κλήσης, καθώς και για τον CoDec ψηφιοποίησης, συμπίεσης-αποσυμπίεσης που θα χρησιμοποιηθεί. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι προκειμένου να επιτευχθεί επικοινωνία ανάμεσα σε δύο εφαρμογές ή συσκευές VoIP, είναι απαραίτητο να υποστηρίζουν κοινά πρωτόκολλα και κοινούς CoDec. Η μεταφορά των πακέτων φωνής γίνεται μέσω ενός IP δικτύου, γεγονός που προυποθέτει την ύπαρξη ασφάλειας κατά την επικοινωνία, προκειμένου να εκλείψουν φαινόμενα υποκλοπών, επιθέσεων καθώς και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Επομένως, ο τομέας της ασφάλειας αποτελεί ένα ακόμα κυρίαρχο ζήτημα στη σημερινή πραγματικότητα, το οποίο πρέπει να είναι ενσωματωμένο στην φιλοσοφία κάθε επιχείρησης πριν από τη μετάβασή της στο VoIP.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεφωνική επικοινωνία
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.