Η αγορά του κρασιού στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η αγορά του κρασιού στην Ελλάδα

Μπασιούρη, Μαγδαληνή

Η πτυχιακή μου διατριβή έχει ως αντικείμενο μελέτης τον κλάδο της οινοποιίας, o οποίος χαρακτηρίζεται από σημαντική παραγωγική δυναμικότητα μιας και η παραγωγή οίνου στην χώρα μας έχει παράδοση αιώνων, πιο συγκεκριμένα εξετάζει την αγορά του κρασιού στην Ελλάδα. Αρχικά, περιλαμβάνει την ιστορική αναδρομή του αμπελιού από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισης του. Στην συνέχεια αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του κρασιού, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ανά περιφέρεια στον ελλαδικό χώρο και η παραγωγή ποικιλιών κρασιών των αντίστοιχων περιοχών. Στα επόμενα κεφάλαια εξετάζεται η εξέλιξη του συνολικού μεγέθους της εγχώριας παραγωγής, των εισαγωγών και εξαγωγών καθώς και της συνολικής κατανάλωσης οίνου, όσον αφορά την Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης αναλύονται πίνακες που αφορούν στο σύνολο της παραγωγής των λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών κρασιών, επιτραπέζιων και οίνων VQPRD καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά κατανάλωσης τους στην εγχώρια αγορά. Η παρουσίαση των σημαντικότερων παραγωγικών οινοποιητικών επιχειρήσεων και αγροτικών συνεταιρισμών σχετικά με τα οικονομικά συγκριτικά τους μεγέθη και τα μερίδια συμμετοχής τους στην εγχώρια αγορά αλλά και τα εμπορικά τους σήματα αναλύονται στο κεφάλαιο 4.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμπέλια - Βιολογική γεωργία
Οινοποιεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.