Ανάλυση κύκλου ζωής έργου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση κύκλου ζωής έργου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Κοντοδήμα, Ειρήνη

Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία διαχείρισης της βιωσιμότητας ενός οργανισμού ή ενός μεμονωμένου προϊόντος, διότι στηρίζεται σε ποσοτικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων και επιτρέπει την συγκριτική αξιολόγηση των επιπτώσεων και την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους. Με την Ανάλυση Κύκλου Ζωής έχουμε μια συνολική εικόνα των επιπτώσεων που απορρέουν από μία ή περισσότερες φάσεις του κύκλου ζωής. Επίσης, Υπάρχει η δυνατότητα οπτικής απεικόνισης των επιπτώσεων και των σχέσεων μεταξύ τους, γεγονός που επιτρέπει την λήψη ορθολογικών αποφάσεων και δράσεων με μεγιστοποιημένη προστιθέμενη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενός οργανισμού. Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής αποτελεί τρόπο προσέγγισης και βασικό εργαλείο για την εφαρμογή και άλλων πρακτικών διαχείρισης βιωσιμότητας όπως το Ανθρακικό και Υδατικό Αποτύπωμα, το Οικολογικό Design και οι Βιώσιμες Κατασκευές

Thesis
NonPeerReviewed

Κύκλος ζωής
Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.