Σχεδίαση - κατασκευή κόπλερ με το σχεδιαστικό πακέτο Cimatron E 8.5 σε εργαλειομηχανή 3ον αξόνων = Design - constuction coupling with hte design package Cimatron E 8.5 in triaxial CNC

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Σχεδίαση - κατασκευή κόπλερ με το σχεδιαστικό πακέτο Cimatron E 8.5 σε εργαλειομηχανή 3ον αξόνων = Design - constuction coupling with hte design package Cimatron E 8.5 in triaxial CNC

Ζτούπας, Βασίλειος
Μαρέτης, Δημήτριος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε επτά επιμέρους υποενότητες, από αυτές οι δύο πρώτες αναφέρονται στους τύπους των συνδέσεων και στα κόπλερ οι επόμενες τρεις στις εργαλειομηχανές - κοπτικά και στα πακέτα σχεδίασης και η εργασία τελειώνει με την κατάρτιση του κώδικα και τις τυποποιήσεις. Όπως γίνεται αντιληπτό προσπαθήσαμε να δώσουμε στο πρώτο μέρος όλα τα στοιχεία που συσχετίζονται με τα κόπλερ, περιλαμβάνοντας διαδοχικά τους συνδέσμους, τα υλικά και τα δυσδιάστατα σχέδια. Σε αυτές τις ενότητες δόθηκε έμφαση στους τρεις τρόπους συνδέσεων για την καλύτερη εισαγωγή στο θέμα που αφορά τη λειτουργία – κίνηση και τη σύνδεση των αξόνων μέσο των κόπλερ. Ο παραμένων στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι να κατασκευάσουμε τα επιμέρους εξαρτήματα του τύπου κόπλερ (εύκαμπτοι, ελαστικοί σύνδεσμοι) στις εργαλειομηχανές CNC ( DAEWOO DOOSAN Mynx 550).

Thesis
NonPeerReviewed

Εργαλειομηχανές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.