Κοπή και συγκόλληση μετάλλων laser = Laser cutting and welding of metals

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Κοπή και συγκόλληση μετάλλων laser = Laser cutting and welding of metals

Σταυράτης, Φώτης
Βασιλείου, Σπυρίδων

Η πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται σε τέσσερα εκτενή κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην ιστορική εξέλιξη των laser, τους τύπους, τις συσκευές καθώς και τις εφαρμογές τους. Στο 2ο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία συγκόλλησης και οι παράμετροι της (ισχύ, ταχύτητα, εστίαση και προστατευτικά αέρια). Επίσης, παρουσιάζονται οι μεταλλουργικές ιδιότητες των μετάλλων καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου. Τέλος, γίνεται η σύγκριση με άλλες μεθόδους.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέταλλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.