Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης καρότσας φορτηγού= Ηydraulic tipper truck lifting system

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης καρότσας φορτηγού= Ηydraulic tipper truck lifting system

Σεζέρ, Μέκερα
Ιμέρ, Χίντ

Το παρόν σύγγραμμα χωρίζεται σε επτά κεφάλαια όπου γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των εξαρτημάτων από τα οποία αποτελείται ένα υδραυλικό σύστημα καθώς και την παρουσίαση ενός σχεδίου απλού υδραυλικού συστήματος πάνω στη μικρή κατασκευή που έχουμε κάνει. Σκοπός του συγγράμματος είναι να εμβαθύνουμε την γνώση μας πάνω στα υδραυλικά συστήματα και να μελετήσουμε λεπτομερώς τα κομμάτια από τα οποία αποτελείται ένα υδραυλικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα στην αρχή του συγγράμματος γίνεται μια συνοπτική εισαγωγή στο υδραυλικό σύστημα , και μια αναφορά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Επίσης γίνετε μια παρουσίαση των βασικών συμβολισμών και μια μικρή αναφορά πάνω στα κυρία μέρη τα οποία αποτελείται το υδραυλικό σύστημα Στην συνέχεια γίνεται ανάλυση του μέσου με το όποιο γίνεται η όλη λειτουργιά του συστήματος, το υδραυλικό ρευστό και αναφέρονται ειδή λιπαντικών, οι σωληνώσεις και η στεγανότητα που χρησιμοποιούνται στο συστήματα

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.