Οικονομική αποτίμηση του λιγνίτη – εξωτερικό κόστος και ενέργεια στην Ελλάδα = Economic valuation lignite – external cost and energy in greece

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Οικονομική αποτίμηση του λιγνίτη – εξωτερικό κόστος και ενέργεια στην Ελλάδα = Economic valuation lignite – external cost and energy in greece

Λαναράς, Κωνσταντίνος

Το οικοσύστημα αποτελείται από ένα χωρικά καθορισμένο φυσικοχημικό περιβάλλον και από το σύνολο των ζώντων οργανισμών , δηλαδή μικροοργανισμοί , ζώα και φυτά ζουν μέσα στο περιβάλλον αυτό. Μια λίμνη , ένα δάσος , ένας ωκεανός μπορούν να εξεταστούν ως οικοσύστημα. Το σύνολο των οικοσυστημάτων , το οποίο καταλαμβάνει ένα σχετικά λεπτό στρώμα πάνω και κάτω από την επιφάνεια της γήινης σφαίρας , ονομάζεται Βιόσφαιρα. Ο άνθρωπος άρχισε να πραγματοποιεί συστηματικές μεταβολές στα οικοσυστήματα από την εποχή που άρχισε να καλλιεργεί τη γη , από τη βιομηχανική όμως επανάσταση και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας ιδιαίτερα σημαντικές , βαθιές και επιταχυνόμενες παγκόσμιες περιβαλλοντικές μεταβολές.

Thesis
NonPeerReviewed

Ενεργειακό πρόβλημα
Λιγνίτης
Ενεργειακή πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.