Φωτοβολταϊκα συστήματα = Photovoltaics systems

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Φωτοβολταϊκα συστήματα = Photovoltaics systems

Δανάτσας, Θωμάς

Η πτυχιακή εργασία παρουσιάζει γενικά στοιχεία για την κύρια πηγή λειτουργίας των φωτοβολταϊκών συστημάτων, τον ήλιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες γενικές πληροφορίες για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τις πρώτες εφαρμογές τους, καθώς και το παρόν και το μέλλων αυτών. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζετε αναλυτικά το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, τα στοιχεία που αποτελείτε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, ο σχεδιασμός αυτού, οι αρχές λειτουργία του καθώς και οι διάφοροι τύποι του. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε κάποια μελλοντικά μεγάλα προγράμματα φωτοβολταϊκών συστημάτων που έχουν σκοπό να υλοποιηθούν. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζετε ένα παράδειγμα τοποθέτησης φωτοβολταϊκού συστήματος σε οικισμό και γίνεται σύγκρισή του με άλλα συστήματα σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στο έκτο κεφάλαιο γίνετε αναφορά στο αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, στα οικονομικά του στοιχεία, τον λεπτομερή σχεδιασμό του και στις διάφορες βλάβες αυτού. Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται οι εφαρμογές των ηλιακών συστημάτων όπως είναι τα ηλιακά σπίτια, οι διάφορες χρήσεις τους στο διάστημα και σε διάφορες άλλες εφαρμογές

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.